G-QTYR8FL48P

ก้าวสู่อนาคต ! SABUY จับมือ EATLAB เปิดตัว EATLAB AI ผู้ช่วยร้านอาหารอัจฉริยะ ยกระดับร้านอาหารด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี

0
ครั้งแรกกับความร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมสัญชาติไทย ในการร่วมเปลี่ยนแปลงหรือ Disrupt อุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหาร กับการเปิดตัว EATLAB AI แพลตฟอร์มผู้ช่วยร้านอาหารอัจฉริยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารให้สร้างยอดขาย เพิ่มกำไรในวันที่ต้นทุนอาหารเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ วัน ด้วยเทคโนโลยี AI โดยเปิดให้ใช้งานได้แล้ววันนี้ . บริษัท Eatlab จำกัด โดย ผศ.ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ CEO ผู้พัฒนาระบบ AI...