Category: การหาลูกค้า

  1. Home
  2. การหาลูกค้า
Filter

สูตร 70:30 เทคนิคในการเลือกทำเล

การเลือกทำเลร้านอาหารนั้นเป็นอะไรที่เรียกว่า

อ่านต่อ

สำนักงาน (Office area)ทำเลย่านออฟฟิศ สำนักงานเป็นทำเลที่มีกลุ่มลูกค้าชัดเจนคือ พนักงานออฟฟิศ
<br

อ่านต่อ