All posts by: torpenguin_admin

  1. Home
  2. torpenguin_admin
Filter

แค่เปลี่ยนวิธีพรีเซนต์ ราคาก็เปลี่ยน

เมนูเดียวกัน ต้นทุนเท่ากัน พรีเซนต์ไม่เหมือนกัน

อ่านต่อ

สูตร 70:30 เทคนิคในการเลือกทำเล

การเลือกทำเลร้านอาหารนั้นเป็นอะไรที่เรียกว่า

อ่านต่อ

ความสำคัญของการทำ financial planning

หลังจากที่คุณมีไอเดียแล้วว่าร้านคุณจะขายอะไร อยู่ที่ไหน

อ่านต่อ